Milí rodičové!

Zveme Vás i Vaše malé děti od tří do šesti let

každý měsíc na malé putování za pohádkou

Cestička do pohádky 

se otevírá

ve čtvrtek 19. října 2017 v 15. 30h

dětské oddělení knihovny

Přineste si s sebou pastelky.

Další putování se koná

23. 11., 14.12., 18.1., 15.2., 15.3., 19.4.

Putování ukončíme v květnu během Večerníčků na zahrádce.

_____________________________________________________________

 

Městská knihovna Rájec-Jestřebí Vás zve 

na výstavu fotografií Václava Fránka

Čas plyne jako voda v řece

6. - 27. října 2017

Otevřeno: po, čt 9-18h, út, st, pá 9-15h.

_____________________________________________

Městská knihovna Rájec-Jestřebí Vás zve

na historicko-cestopisnou přednášku

Do země bohyně Júraté

Litva

pondělí 23. října 2017 v 17 h

ve výstavní síni knihovny