Knihovna Rájec-Jestřebí
Komenského 620
67902 Rájec-Jestřebí 

tel.: 515557630

mobil:737 328 976                                                      

e-mail: knihovna@rajecjestrebi.cz

Pavla Šamonilová      vedoucí městské knihovny

Zdeňka Miholová       knihovnice

Marie Faltová            úklid a pomocné knihovnické práce